איך הכל התחיל? 

העמותה נוסדה מתוך צורך שעלה מן השטח. מייסדיה, מוריה בן עמי ואלדד פוסטן, היו סטודנטים בשנתם הראשונה ללימודיהם באוניברסיטה העברית ופעלו בתחום החינוך בעיר. במסגרת פעולתם נחשפו לקיומו של וואקום גדול במתן מענה בלתי פורמלי לבני נוער בגילאי חטיבות הביניים. בני נוער רבים חשופים לסביבת סיכון בשכונות, שאינם בתנועות נוער או תוכניות אחרות, נופלים בין הכיסאות ולא היה קיים גוף בלתי פורמאלי שייתן להם את המענה הנדרש.

מוריה ואלדד הקימו את 'השמי"ם הם הגבול' (אשר לימים קוצר ל'שמי"ם')– ארגון המתמקד בפיתוח מסוגלות דרך יזמות חברתית- קהילתית. החזון- לחזק ולהעצים את בני הנוער, לפתח מנהיגות צעירה בשכונות, לסייע במניעת נשירה מבית הספר ולצמצם את ההשפעה של סביבת הסיכון על בני הנוער. בשמי"ם מאמינים ששינוי אמתי שמגיע מתוך הקהילה, על ידי הקהילה ולמען הקהילה.

כבר מתחילת הדרך זכינו בשותפים נהדרים אשר בלעדיהם הארגון לא היה מצליח להתרומם. דורון נהרי- מנהל אגף חברה ונוער בעיריית ירושלים נתן את הדחיפה הראשונה, המימון הראשון וסייע בסקר הצרכים והמיפוי. ארגון אשוקה ישראל אשר פיתח וקידם את מקימי העמותה בחממה לפיתוח יזמות חברתית שהקים יחד עם אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית. אשוקה חיברו את אלדד ומוריה לחברת הפיננסים UBS למנטורינג ניהולי ועסקי. JVP בקהילה היו השותפים הראשונים לעשייה החינוכית אשר יחד איתם קמו שתיים משלוש הקבוצות הראשונות.